Rüyada Affetmek Görmek

Rüyada affetmek iyi bir şeydir.

Bir suçluyu affettiğini görmek

Bir kimsenin rüyasında bir suçluyu affettiğini görmesi; Allah'ın affını celbeden bir iş işleyeceğine, bir başka yoruma göre, suçlunun suçunu affetmek; ecir ve mükâfata nail olacağına yorumlanır.

Bazı tabircilere göre: Rüyanızda size kötülük yapan bir kimseyi affederek onunla barıştığınızı görmeniz; size karşı işlenen bir hatadan dolayı zarara gireceğinize; fakat buna sebep olan kişinin maddi durumunun müsait olmaması nedeniyle o kimseden bir şey talep etmeyeceğinize ve böylece bir büyüklük göstereceğinize delalet eder.

Seyyid Süleyman: Bir suçlunun kabahatini affettiğini gören, Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini kazanacak amel işler. Sevaba nail olur.

Kendi kusurunun affedildiğini görmek

Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve himayeye mazhar olmaya işarettir.

Allah (C.C) ve onun Resulü tarafından affedildiğinizi görmek

Rüyada Allahu Teâlâ ve O'nun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir akıbete delâlet eder. Yine bu rüya, o kişinin tövbe ederek hidayete erişeceğine işarettir.

Rüyada kusuru affedilen birini görmek

Rüyada kusuru affedilen kimsenin, ömrü uzun olur, şöhretli olur ve korunur.

 

Affetmek Görmek