Rüyada Akhuvan Görmek

Seyyid Süleyman: Akhuvan görmek, dağdan toplamak bir padişahtan veya büyük bir zattan cariye almaya delildir. Bir rivayete göre; erkeğin karısından zıharına işarettir. (İslamiyet’ten evvel bir erkeğin karısına "sen bana anam gibisin" demesi kadının o erkeğe artık haram sayılacağına delildi ve boşanma sebebi sayılırdı. İşte bu ve benzeri durumlar İslamiyet tarafından yasaklandı. Zıhar eden kimseye kefaret vaz olundu. Boşanma sebebi olmaktan kalktı. Zıharın kelime manası ise, iki şey arasında münasebet ve mutabakat meydana getirmektir.)

Akhuvan Görmek