Rüyada Arşın Görmek

Meşhur rüya tabircilerine göre rüyada arşın görülmesinin değişik yorumları vardır.

Câbir'ul-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında elinde bir arşın olduğunu görmesi; işe başlamaya, toplu bir şeyi açıp arşın ile ölçtüğünü görmesi; helâlinden rızık kazanmaya, kendi elini arşın ile ölçtüğünü görmesi; helâl ve haram olduğundan şüphe edilen bir mal elde etmeye delalet eder.

Seyyid Süleyman: Bkz. Ölçü Aleti.

Rüyada elinde arşından başka ölçü aleti olmadığını gören kişi kendi hayatını düzene sokmak için doğru yolu eskilerin yöntemlerinde bulacak demektir.

Arşın Görmek