Rüyada At Tersi (Gübresi) Görmek

Rüyada at tersi görmek, şerefli bir kişiden gelecek mala delâlet eder.

At gübresi süpürmek

Kişinin rüyada at gübresi süpürdüğünü görmesi, şerefli ve kıymetli bir zattan mala ve nimete erişeceğine işarettir.

At gübresi üzerinde oturmak

At tersi üzerine oturduğunu görmek, akrabadan gelecek miras ile tabir olunur. Size maddi ve manevi destek veren birisinden işletmek için sermaye alacağınıza işarettir.

Dişi yaban keçisinin tersini görmek

Dişi yaban keçisinin tersi de şerefli bir kimsenin malıdır. Bakınız: Yaban Keçisi.

At Tersi (Gübresi) Görmek