Rüyada Baras Görmek

( Bakınız; Abraş ) Baras, vücutta yer yer beyaz ve alaca lekeler meydana getiren ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Bir kimse rüyasında kendisini bu hastalığa yakalanmış biçimde görürse, o kimse ziynetsiz elbise ve mirasa nail olur. Görülen bu hastalık, kişinin mal sahibi olacağına da delalet eder. Rüyada abraş görmek, hoşa gitmeyen bir şeyle karşılaşmaya delalet eder. Kişinin kendi yüzünün abraş olduğunu görmesi, zevcesi ile arasında münakaşaya delalet eder. Dost ve ahbaplardan birinin abraş olduğunu görmek ise, o kişi ile dostluğun bozulacağına işarettir. Rüyada abraş hastalığına tutulmanın dört ayrı tabiri vardır: 1- Mal sahibi olmak, 2- Kalan bir miras sayesinde zengin olmak, 3- Menfaat, 4- Zor işlerle yüz yüze gelmek.

Baras Görmek